صندلی جولیتا

صندلی جولیتا

صندلی جولیتا با طرحی ایتالیایی و چشم نواز برای فضای مدرن مناسب می باشد.