صندلی سناتور

صندلی سناتور

صندلی سناتور با پشتی چوبی و طرحی با وقار و زیبا برای فضای کلاسیک بسیار مناسب می باشد.