صندلی لرد

صندلی لرد

صندلی لرد با طراحی زیبا و چشم نوازش از آن دسته صندلی هایی است که تمام سلیقه ها را راضی می کند و در عین حال صندلی مقاوم و محکمی است.