صندلی ورونا تاج پارچه

صندلی ورونا تاج پارچه

صندلی ورونا تاج پارچه با طرحی اتریشی و اصیل با رعایت اصول ارگونومی منطبق با فیزیک بدنی ایرانیان ساخته شده است.