صندلی ورونا

محصولات مرتبط

صندلی ورونا

صندلی ورونا با طرحی اتریشی و اصیل با رعایت اصول ارگونومی منطبق با فیزیک بدنی ایرانیان ساخته شده است.