صندلی گلوری

صندلی گلوری

صندلی گلوری با طرح منحصر بفرد پشت بیضی از سایر محصولات به چوب متمایز می باشد و صندلی مناسب برای سالن پذیرایی می باشد.